Ciljevi kvalitete (HACCP)

U skladu s politikom sustava sigurnosti hane postavili smo ciljeve kvalitete i definirali pokazatelje ostvarenja tih ciljeva.

Pračenjem i analizom tih pokazatelja - ostvaruje se trajno poboljšanje poslovanja.

 

Ciljevi

Pokazatelj ostvarenja

1.

Osigurati održiv rast

Prosječna godišnja stopa rasta proizvodnje 5 %

2.

Osigurati visoku kvalitetu proizvoda i usluga

Proizvodi u skladu sa zahtjevima (postotak nesuklačenih proizvoda i usluga)

3.

Smanjiti broj reklamacija

Usporedba sa prethodnom godinom

4.

Uvesti i u potpunosti primijeniti HACCP sustav

Potvrda od Ministarstva zdravstva

Opis proizvodnog procesa sa konzultantskim uslugama za provačanje HACCPa

1.

Analiza stanja

priprema rukovodstva
uvid u trenutno stanje

2.

Modeliranje sustava

izrada Haccp studije

3.

Edukacija

edukacija djelatnika

4.

Dokumentacija

Izrada HACCP priručnika
izrada planova i definiranje kritičnih kontrolnih točaka KKT
definiranje sigurnosnih mjera
izrada dokumentacije

5.

Implementacija

primijeniti dokumentaciju u praksi
provjera sustava (interni audit)
individualizirati i poboljšati sustav